Előfizetés a lapra

Munkatársak

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is• Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://www.eletestudomany.hu

 

Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós,  Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás •

 

Tervezőszerkesztő: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • Címlap és nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Rovatvezetők: Albert Valéria (mezőgazdaság, földtudományok), Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet) • Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Lőrincz Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tegzes Mária, Szoucsek Ádám (aktuális) • Szerkesztőségi irodavezető: Czucka Éva •

 

Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kézira­tok­ért nem vállalunk felelősséget. •Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál. Tel: +36-1-767-8262  , fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap Igazgatóság, Budapest 1932, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, a Magyar Posta honlapján működő webáruházon keresztül (https://eshop.posta.hu ), továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítőknél.
Előfizetési ár 2018-ra belföldre: 1/4 évre 4 320 Ft, 1/2 évre 8 460 Ft, 1 évre 16 200 Ft.

Lapunk korábbi számai megvásárol­ha­tók a szerkesztőségben is. A 2016-ös és a régebbi évfolyamok számai kedvezményes, 200 forintos áron kaphatók.