Előfizetés a lapra

Mit kérdez a hellén masszőr?

Grétsy László, könyv, könyvtermés, nyelv, Tinta Könyvkiadó

2014/01/16

Amikor Grétsy László nyelvi játékok témájú gyűjteményében az előbbi kis verses feladványhoz értem, hangosan felkacagtam. Ez már önmagában sokat elárul a kötetről. Nem egy mai magyar nyelvészeti könyvet olvastam ugyanis korábban, amelynek bár a címe izgalmas, szórakoztató témát ígért – szlengről, nyelvi rejtőzésről, szófacsarásról, stilisztikáról stb. –, a mű maga mégis meglepően unalmasra sikeredett, mert elveszett a szellemes nyelvi jelenségek boncolgatásának tudományos, fontoskodó hangvételű útvesztőjében. Márpedig Nagy László is arra int: „műveld a csodát, ne magyarázd!” – s Grétsy tanár úr nagyon jól tudja ezt. Nem hiába: anyanyelvünk sziporkáit megszállottan, legfőbb kedvteléseként gyűjti.

 Könyve gazdag példatára a magyar nyelv ötletes, játékos megnyilvánulásainak. Hasznos olvasmány hangulatfelelősöknek – akár családban, akár baráti társaságban, akár még munkahelyen is (ha egy kis közösségi szórakozásért nem szeretnének csapatépítő tréningre csillagászati összeget költeni).  Se szeri, se száma a feladványoknak, amelyek gondos logikai rendbe szedve követik egymást: a betűk kínálta lehetőségektől a szótagokra, szavakra épülő ötleteken át a versekig, rímekig juthatunk. Külön fejezet foglalkozik a klasszikus és az immár hagyományossá nemesült nyelvi leleményekkel vagy éppen a földrajzi nevek „rejtvényesítésével”. 

 A könyv azonban nem szöveggyűjtemény: a tömör magyarázatokból, közérthető definíciókból nyelvészeti szakkönyv bontakozik ki. Ám olyan észrevétlenül, hogy végig azt érezzük: Grétsy tanár úr nem is akar oktatni, csak a játékszabályokat ismerteti precízen. Erénye a könyvnek az is, hogy nem választja külön a híres írók által alkotott szópoénokat a köznyelvi, ismeretlen szerzőtől származó játékoktól, vagyis egy nyelvi jelenség nem azáltal válik itt értékessé, hogy ki ötlötte ki, hanem hogy szellemesen él egy-egy lehetőséggel.

 A terjedelmes könyv végére érve, amikor még fülünkben visszhangzanak a XVI. századi – Balassi Bálint által is űzött – echó-játék rímei, még egy bónuszt kapunk: kilenc sűrűn teleírt oldalnyi szakirodalom-jegyzéket a nyelvi játékokról!

 De vigyázat! E sok ámulat közepette el ne feledkezzünk a hellén masszőrről! E recenzió eleji verset kecskerímmel kéretik teljessé mekegni!

(Nyelvi játékaink nagykönyve. Tinta Könyvkiadó, 2012. 520 oldal, 5990 forint)

GÓZON ÁKOS

2013/51