Előfizetés a lapra

Szólásaink és a testrészek

könyv, közmondás, nyelv, szólás, társadalomtudomány, testrész, Tinta Könyvkiadó

2014/04/10

Az emberi testrészek nevével előszeretettel jelöljük a környező világ tárgyait. A hegynek lába, háta, gerince, dereka, a hajónak orra, fara, gerince, a korsónak szája, ajka, hasa, füle, csecse, talpa, a harangnak nyelve, a boronának, gerebennek foga, a máknak feje van. Hasonló átvitelek: puskaagy, kerékagy, búzaszem, mákszem, szőlőszem, szegfej, sőt hétfő. A testrészelnevezéseknek azonban nemcsak a rész–egész viszonyok kifejezésekor, a szinekdochék meg­al­ko­tá­sakor, hanem egyáltalán egy nyelv frazeológiájának, szóláskészletének felépítésében is kitüntetett szerepük van.

 

Míg régi szólásgyűjteményeink szerzői szerint – mint „a Margalits” és „az O. Nagy” vonultak be a köztudatba, a legutóbbi évtizedben elsősorban a Tinta Könyvkiadó jeleskedik hatalmas gyűjtemények („a Forgács”, „a Bárdosi” vagy „a Litovkina”) kiadásával. Külön a magyar nyelv emberi testrészelnevezéseket, szervek megnevezéseit tartalmazó szólásait és közmondásait ezúttal Bárdosi Vilmos, az ELTE egyetemi tanára, a francia és magyar frazeológia nemzetközileg is elismert szakértője gyűjtötte össze. Könyve 4 582 állandósult szókapcsolatot tartalmaz. Nem korlátozódik a köznyelvi kifejezésekre, hanem bőven hoz régi nyelvi és nyelvjárási adatokat is. A legtöbb, 4582-ből 1792 állandósult szókapcsolat (tehát 37 százalék) a következő öt testrészelnevezéshez kapcsolódik: fej, szem, kéz, száj, láb. A változatokra jó példa a cinkosokat jellemző Csóka a csókának nem vájja ki a szemét és a Holló hollónak nem ássa a szemét. A bántalmat hasonló bántalommal való viszonzás (talió) kifejezésére egyaránt használható a szemet szemért, a fogat fogért, sőt a nyelvjárási fület fülért.

 A szerző nemcsak frazeológiai, hanem szószemantikai szempontból is kivételesen igényes munkát végzett. Szótára segítségével tudakozódhatunk például a szemtípusokról (bogárszemű, kökényszemű, mandulaszemű stb.), s bizonyos testrészelnevezéseknél a szinonimákról sem feledkezik meg (például arc – ábrázat – kép – orca – pofa, arcátlan – pofátlan – szemtelen, mell – csecs, csöcs – duda – emlő – kebel – ütköző).

(Lassan a testtel! Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban. 2013. Tinta Kiadó, 244 oldal, 1490 forint)

KICSI SÁNDOR ANDRÁS

2014/12