Előfizetés a lapra

Kopottan is szép

könyv, könyvtermés, történelem, viselet

2014/01/16

A történelmi korok iránti érdeklődés a historizmus hatására terjedt el Európa- szerte, így Magyarországon is. Ekkor kezdtek el érdeklődni a régészek, történészek és a nagyközönség is elmúlt korok viseletei iránt. A reformkorban hazafias dolog volt – férfiaknál és nőknél egyaránt – a magyaros viselet. A szabadságharc után, a megtorlás időszakában néhány évre háttérbe szorult, de az 1850-es évek végén újra feléledt, és ekkor a nemzeti ellenállást jelképezte egészen az 1867-es kiegyezésig.

 Volt érdeklődés, de nem volt egy átfogó, hiteles mű, amely ezt az igényt kielégíthette volna. A Magyar Tudományos Akadémia 1892-ben pályázatot írt ki a magyar férfiviselet történetének megírására, eredménytelenül. Az első, a nagyközönség számára is szóló átfogó viselettörténeti munka megjelenésére 1900-ig kellett várni. A könyv a festő Nemes Mihály és a történész Nagy Géza összefogásából a Vallás- és Közoktatási Minisztérium támogatásával jelent meg a Franklin-társulat kiadásában. Több mint száztíz év elteltével most gyönyörű reprint kötetként jelent meg újra.

 „Hogy mindeddig hiányzott egy ilyen mű, annak oka talán abban keresendő, hogy a hozzáértők, ismerve a források elégtelen voltát, nem mertek megírásába fogni. A feladat megoldása annyira lehetetlennek látszott, hogy csak laikusnak, a kinek a nehézségekről fogalma sem volt, lehetett bátorsága belefogni” – írta egy fiatal történész, Varjú Elemér ismertetőjében a könyv 1900-as megjelenésekor.

 A kor kritikusai leginkább a hun, avar és magyar honfoglalás kori fejezetek anyagával voltak elégedetlenek. Kifogásolták, hogy a rendelkezésre álló hiányos forrásokat az alkotók saját elképzeléseik szerint egészítették ki. A kritika jogos volt, de vegyük figyelembe, úttörő munkáról van szó, hiszen a viselettörténeti kutatások csak nemrég kezdődtek. A szerzők igyekeztek összegyűjteni minden olyan ábrázolást könyvekből, múzeumok régészeti leleteiről, amelyekből rekonstruálni lehetett őseink öltözékét. A legjobb tudásuk szerint állították össze a könyvben található negyven színes és hetvenegy fekete-fehér rajzból álló képtáblát, valamint az ezeket kísérő szöveget. Az azóta eltelt időben sok tévedést megcáfoltak a tudósok, de ma is vannak vitatott tételek a viselettörténetben.

 A mai olvasónak is kritikus szemmel kell néznie Nemes Mihály rajzait és olvasnia Nagy Géza szövegeit, de közben gyönyörködjön is ebben az elképesztő munkával összegyűjtött anyagban. Hatalmas vállalkozás volt, amely összegezte és magas színvonalon megjelenítette mindazt, amit akkor tudtak a régi korok magyar viseletéről. Mi sem mutatja jobban ennek a munkának a nagyságát, mint az, hogy azóta sem vállalkozott senki hasonlóra, holott milyen jó lenne a mai tudásunk szerint, a mai nyomdatechnikával készített átfogó, viselettörténeti munkát kézbe venni. (A magyar viseletek története. Reprint kiadás. A Kossuth Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadása, 241 oldal, 9 900 forint)           

NÉMETH JÁNOS

2013/51