Előfizetés a lapra

Cselek, csalások, fortélyok hajdanán

Athenaeum Kiadó, könyv, történelem

2014/04/24

Akik olvasták a szerző Bánó Attila előző könyvét hazai történelmünk 55 meghökkentő esetéről, azok bizonyára kíváncsiak a folytatás, az újabb 33 meghökkentő esetet tartalmazó kötet iránt. Jóllehet mindenki tanul történelmet, abba a sok-sok évszázadból főleg a meghatározó események, uralkodók, fordulatot hozó okok és következményeik férnek bele. Ámde mi történt ezek hátterében, hogyan mentek és kik által mentek végbe és egyáltalán: hogyan éltek, milyenek voltak, hogy viselkedtek e korok emberei, mit tudhatunk róluk?

A múlt kutatói sok forrást föltártak a régi feljegyzésekből, iratokból – belőlük merít a szerző is –, és maradtak mindmáig megfejthetetlen esetek, sőt titkok. Ilyenek például Szent István király fiának, az ugyancsak szentté avatott Imre hercegnek a halála: mi által és milyen körülmények között veszthette életét? Erről is olvashatunk a kötetben.

 Meghatározó eseményei voltak történelmünk alakulásának a tatárjárás és a mohácsi vész. De vajon honnan ismerhetjük részletesebben az egykori eseményeket? A váradi főesperes, Rogerius mester fennmaradt írásából. Hogy élte túl ő és a népességnek mintegy fele s egyáltalán az ország a tatároknak nevezett mongolok 1241–42. évi megszállását?  Fölidézi a könyv csakúgy, mint a másik meghatározó eseménynek (amelyről máig járja a szólásmondás: „Több is veszett Mohácsnál”) a körülményeit és következményeit. Ezeket tömören úgy jellemzi a történetírás, hogy a nyugati és keleti nagyhatalom közé szorult ország annyira belesüllyedt a pártküzdelmekbe, hogy két részre szakadt. De hogy is zajlottak ezek a pártküzdelmek? Milyenek voltak e másfél évszázad emberei?

 Meglehet, ki-ki a haza javát akarta – úgy, ahogy saját érdekének is gondolta. Az önérdeket persze nem lehet kizárni az emberi magatartásból, csak az a kérdés, hol a határ. Az olvasó mérlegelheti, hogy melyik esetben mit szolgáltak inkább az ide- vagy oda csatlakozások, hagyatékgyarapítások és vagyonszerzések, házasságok és hűtlenségek, árulások és árulkodások, csatározások, gyilkolások és orrgyilkolások is…

 Mindezek példáit bőségesen fölidézi a kötet és a későbbi századok hasonló eseteiből is gazdagon merít.

(Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből. 2013. Athenaeum Könyvkiadó, 295 oldal, 4490 forint)

N. F.

2014/14