Előfizetés a lapra

Az ördögfióka története Leonardóról

Borgia, Francesco Sorti, könyv, Könyvmolyképző Kiadó, leonardo, regény, rita monaldi, Salay, történelem

2013/11/07

Salaí Leonardo tanítványa és talán szerelme volt. A fiú a mester házában nevelkedett tízéves korától és ő volt mellette akkor is, amikor Leonardo da Vinci haldokolt. Neve becenév, ör­dögfiókát jelent, amelyet Leonardo adott az antik szobrok szépségét idéző arcú, szőke, göndör fürtű fiúnak. Nyilván beszélő becenév. Mindez jól ismert a művészeteket kedvelők szá­mára.

Rita Monaldi és Francesco Sorti olasz törté­nész, író házaspár a furcsa páros kü­lönös viszonyának ásott a mélyére és alkotott közhelye­ktől mentes, ta­bukat döntögető, mégis végtelenül kedves regényt.

A Salaí kételyei­ben az ördögfióka meséli el saját szem­szögéből Leonardo római tartózkodását, együttműködését a Borgia-pápával, il­letve annak állítólagos fiával, törökök­kel való tárgyalását és Firenzéhez fűző­dő visszás kapcsolatát. Salaí, aki a tör­ténet során minduntalan bonyolult nő­ügyekbe keveredik, nem tesz lakatot szájára, sőt, gyakran kifejezetten tiszte­letlen mesterével szemben. Elbeszélése nyomán különös történet kerekedik ki, amelyből kiderül, hogy semmi sem úgy volt, ahogy ma tudjuk. A Borgia­pápának nincsenek törvénytelen gye­rekei, a török elleni védekezés emészti fel erejét. A rágalmakat, amelyek mára alakját sötétre festették, a Rómába szi­várgó német protestánsok terjesztik.

Ne felejtsük el, hogy regényről van szó, a szerzőpáros azonban valós forrá­sokra hivatkozik, történetük számos ponton nagymértékben valósághű, az azonban megeshet, hogy nem minden forrást vesznek számításba. Salaí azon­ban rendkívül szórakoztató, története elgondolkodtató, s ha szabados és tisz­teletlen is, mesterével szemben érzett végtelen szeretetét és ragaszkodását egy pillanatra sem lehet kétségbe von­ni.

(Salaí kételyei, Könyvmolyképző Ki­adó, 2011, 443 oldal, 2999 forint)

-J­-

2013/45