Előfizetés a lapra

Friss cikkek

2014/08/15

A kárpáti borzderes

állattartás, biológia, borzderes, magyar, marha, társadalom

A kárpáti borzderes mintegy 120 éve hazánk egyik jellemző, hagyományos szarvasmarhafajtája volt. Később a hasznosítási irányok szétválásával és a termelés intenzívebbé válásával feleslegesnek ítélték, magyarországi tenyésztése megszűnt. Kárpátalján és Erdélyben még megtalálható, de fajtatiszta fenntartására nem fordítanak figyelmet, így napjainkban már nagyon nehéz igazi kárpáti borzderest találni.

A fajta alapját a Kárpát-medencében tartott kis testű, szerény igényű szarvasmarhák képezték. A Kárpátokban a XIX. században a közismert szürkemarhán kívül több más, többnyire a hosszúhomlokú szarvasmarhák közé sorolható fajtát, illetve változatot tartottak. Ezek eredete nem egyértelmű, némely feljegyzés szerint őseiket a honfoglaláskor hozhattuk magunkkal, mások szerint a Nyugat-Európából betelepülő népekkel érkeztek. Nem különültek el élesen egymástól, hiszen nem következetes tenyésztéssel jöttek létre, az egyes változatok inkább tájegységenként mutattak eltérést.

 A legfontosabb elvárás a fajtával szemben az volt, hogy az állatok tejet és jól hízó borjút egyaránt adjanak, illetve járomba is lehessen fogni őket. E hármas haszonvételen kívül lényeges volt, hogy ellenállók legyenek, gyengébb minőségű takarmánnyal is beérjék és sok éven át megbízhatóan termeljenek.

Őse a tőzegmarha

A borzderes világfajta egészen a legkisebb és legrégebbi európai szarvasmarhára, a bronzkorban élő és valószínűleg még a neolitikumban Ázsiából magunkkal hozott tőzegmarhára vezethető vissza. A tőzegmarha (németesen Torfrind) azért kapta nevét, mert a svájci cölöpházmaradványok közelében felfedezett csontjai az alpesi tőzeglápokba merülve konzerválódtak. Ettől a kis testű, finom csontú, de aránylag nagy fejű fajtától származik minden hosszú homlokú szarvasmarha.

 A borzderes marhát a feljegyzések szerint az einsiedelni kolostorban élő bencés szerzetesek mintegy ezer éve már tudatosan tenyésztették a tejtermelés növelésére, amellett, hogy igyekeztek az erős, szilárd testfelépítését is megőrizni. Már akkor nagyon modernnek számító módon egynapos korban elválasztották a borjakat, s a lefejt tej egy részét az itatásukra, másik részét sajtkészítésre fordították.

Itt nem választották még el a borjat 

A fajta tenyésztésénél elsődleges szempont volt a zord hegyvidéki körülményeknek megfelelő, szilárd alkatú, aránylag kisebb testű fajta kialakítása, amely legelőfüvön tartva is képes egy család ellátására elegendő tejet termelni. A lankásabb, hegylábi területeken inkább törekedtek a testméret növelésére és a tejelő képesség javítására. A XVIII–XIX. századra a svájci borzderes korának egyik legjobb tejtermelő fajtájává vált.

A mokány, a busa és a riska

A Kárpát-medencében a kis testű, kis igényű hegyi szarvasmarhának három, egymástól valamelyest elkülöníthető fajtáját tartották: a mokányt, a busát és a riskát. Erdélyben, Máramarosban és a Bánság hegyeiben élt a darvas színű, kis szarvú, azaz tülkű mokány marha. Bukovina, Moldva, Olténia román parasztsága szintén ezt a marhafajtát kedvelte. Ennek egy változata volt a csángó marha, amelyet Csík–Gyergyóban, illetve Moldovában tartottak. A busa marhát az Erdélyi-Kárpátokban tenyésztették, jellemzője az erős csontozat és a kifejezetten nagy fej. Rokonát a volt jugoszláv államokban (Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország) félig vadon ma is tartják. A riska marha szőre barnásvörös, marmagassága pedig mindössze 105–110 centiméter. Kuli vagy bosnyák marha néven 1895-ben uralkodó fajta volt a Drávántúlon, illetve Szlavóniában, de a Dél-Dunántúlon is tartották. Ruténiában egy fekete változata alakult ki, amely azonban az 1940-es években már nagyon ritka, a riska fajtája napjainkra valószínűleg kipusztult.

Tehénfogat, 2014, Moldova

(BÉKEFI JANKA FELVÉTELE)

Az előbbiek közötti átmenet lehetett az Északkeleti-Kárpátokban a ruszin borzderes, s ennek egyik változata volt a Kárpátalja nyugati részére jellemző verhovinai marha. A ruszin borzderes másik változata a Máramaros környékén tartott hucul marha, amely a podóliaival való keveredés miatt ezüstszürke színezetű volt. Az említettek mellett használatos volt még a csopák, a keszeg, illetve a murga marha megnevezés is. Ezeket a kis termetű, rövid tülkű változatokat az 1870-es évek végéig más fajtáktól elkülönülten tenyésztették a Kárpátokban.

Törzstenyészetek

A magyar kormány először 1879-ben hozatott nemesítési céllal alpesi tenyészállatokat a hozzávetőleg 100 000 egyedet számláló primitív hegyvidéki marhaállományba. Ezzel ugyan nem sikerült elérni a tejtermelés növekedését – mivel a tartási körülmények nem változtak meg –, de a borzderes fajtával való keresztezés egységes külsőt adott az addig igen változatos küllemű, hegyi szarvasmarhák állományának, melyet innentől kezdve nevezhetünk közös néven kárpáti borzderesnek.

Tülke jellegzetesen rövid

 A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése céljából az 1880-as évek elején a Földművelésügyi Minisztérium te­nyész­ke­rü­le­tekre osztotta az ország területét. A borzderes számára az Erdős-Kárpátokat jelölték ki, így a fajta tenyészkörzete – a Szepesség által megszakítva – Trencsén megyétől kezdve Ungon, Ugocsán, Beregen, Szatmáron és Máramaroson át Beszterce-Naszód megyéig húzódott.

 Ezekben a régiókban az akkori minisztérium a kistenyésztők számára közös használatra olcsón, esetenként még ingyen is adott községi apaállatokat, így szorgalmazták a kijelölt fajtával azonos bikák használatát. A nagytenyésztőket azzal igyekeztek megnyerni a kiválasztott fajta tenyésztésének, hogy pepineriákat, azaz törzstenyészeteket hoztak létre, ahonnan kiváló minőségű, törzskönyvezett tenyészállatokat vásárolhattak. A különböző fajták tenyészkerületeinek érintkezésénél a községek maguk dönthettek, melyik fajtát kívánják tenyészteni. A borzderest először Moson megyében tenyésztették, de ott csak a nagybirtokosok gazdaságaiban tartották, s nem került ki a falusi nép istállóiba.

 Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Budapesten 1881-től kezdve majdnem minden évben megrendezte az országos tenyészállatvásárt, melyen a borzderes is képviseltette magát. Az Országos Törzskönyvelő Bizottság az 1885. évtől kezdve nyilvános borzderes törzskönyvet vezetett Borzderes Szarvasmarhák Könyve címmel, melybe 1910-ig 49 tenyészetet vettek fel. Ezek többnyire nagybirtokosok kezén, részben – a minisztérium segítségével importált és kedvezményes áron kiosztott – nemes, a borzderes világfajta más változataihoz tartozó állományokra alapozva jöttek létre. Így kerültek tenyésztésbe a régi típusú schwitzi, a bajor allgaui, a vorarlbergi montafoni, a tiroli oberinntáli, etschtáli, ulteni, a stájer mürztáli és murbodeni szarvasmarhafajta példányai . Az egyedi tenyészállat-behozatalok száma is igen megnőtt. Ennek ellenére a magyarországi tenyésztés számára legértékesebb borzderes a Kárpátalján és Erdélyben elsősorban „népies tehenészetekben” tartott fajta volt.

Itatás

A trianoni békeszerződést követően a Magyarországon maradt szarvasmarha-állománynak csak 1,7 százalékát tette ki a borzderes. Ezek Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben maradtak meg, jobbára a közép- és nagybirtokokon. A román Mezőgazdasági és Uradalmi Minisztérium 1930-ban kijelölte az egyes járásokban tenyésztendő fajtákat, s jelentős számú alpesi borzderes behozatalával igyekezett javítani a termelésen. Különösen Máramaros megyében volt nagy jelentősége a fajtának.

Keresztezési kísérletek

A párizsi békeszerződések és a magyar tarka térnyerésének következményeként a borzderes tenyésztése Magyarországon fokozatosan háttérbe szorult. Edzettségét és szerény takarmányigényét elsősorban a magyar tarkával való keresztezésben próbálták hasznosítani, de a Hosszúháti Kísérleti Gazdaságban a magyar szürke fajtaátalakító keresztezésébe is bevonták. A második világháború után a kárpáti borzderes génmegőrzése céljából létrehozták a Nagybaktai Nemesítő Állomást. Rövid ideig egyebek között Gáton, Beregrákoson és Ilonokon is működtek ten­yész­állo­másai a kárpáti borzderesnek. Az 1970-es évek végén Beregben is felhagytak a tenyésztésével, s így Magyarországról mintegy 30 évre eltűnt.

Az egyik új borzderesállomány tehenészete, Mikóháza (Hegyköz) 

Kárpátalján és Erdélyben ma nem foglalkozik tenyésztőszervezet a fajta megőrzésével, az állomány nagy része a háztáji gazdaságokban található meg. Ráadásul az állattartás visszaszorulásával a fajta egyedszáma is évről évre apad. Ehhez járul még, hogy Erdélyben legeltetésre alkalmas osztatlan közös területek alig vannak már, s így falucsorda sincsen. Jelentős probléma az is, hogy – részben a mesterséges termékenyítés, az inszeminálás terjedése következtében – a szarvasmarha-állomány erősen, 80–90 százalékban kevert. Vörös-tarka, fekete-tarka lapály, brown swiss, pinzgaui és helyenként húsmarhafajták különböző keresztezési jegyei is megtalálhatók benne.

 BÉKEFI JANKA

  BÉRI BÉLA

 Cikkünk folytatása az Élet és Tudomány 2014-es évfolyamának 30. számában jelent meg Kicsi a bors, de erős címmel

 

 


 

 

280
2014/08/13

Kísérlet a klímaváltozásról

A hét kutatója, biológia, interjú, klímaváltozás, ökológia

A globális felmelegedésről, várható hatásáról klímánkra, életünkre napról napra újabb hírek (és rémhírek) látnak napvilágot. Kröel-Dulay György, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa nemrégiben egy új kísérletet indított útjára a Duna–Tisza közén, Fülöpházán. Az ExDRain (Extreme Drought and Rain Manipulation Experiment) kísérlet avatója alkalmából a helyszínen beszélgettünk a kutatóval.

279
2014/08/06

A tragikus kínai diáktüntetés

kína, társadalomtudomány, Tienanmen, történelem, tüntetés

1989. április közepétől június elejéig egyre nagyobb számban szállták meg diákok a pekingi Mennyei béke (Tienanmen) terét. Hamarosan munkások és más szimpatizánsok is a tüntetők mellé álltak, többszázezres tömeg vert sátorvárost a híres Tiltott Város szomszédságában, Peking központi terén. A központi hatalom nem nézhette tétlenül az eseményeket. A belső vitákból a keményvonalasok kerültek ki győztesen: a tüntetés június 4-ére virradóra vérontással ért véget. Hivatalos adatok 200 halálos áldozatról szóltak, a kínai Vöröskereszt jó tízszer ennyiről tud.

278
2014/08/05

Interjú Szalai Tamással

A hét kutatója, asztrofizika, csillagászat, interjú, szupernóva

A szupernóva-robbanások során pillanatok alatt annyi energia szabadul fel, mint amennyit a Nap 10 milliárd év alatt kisugároz. A robbanást követően olyan egzotikus égitestek jöhetnek létrem, mint a neutroncsillagok vagy a fekete lyukak. Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum­elektronikai Tanszékének tudományos munkatársa a nagy tömegű csillagok végállapotait kutatja. A vele folytatott beszélgetésből nem csak e különleges események részleteit ismerhetjük meg, hanem azt is, hogy a pusztuló csillagok hogyan segíthetik más csillagok születését.

276
2014/08/01

Ahol még a denevér is háziállat

Ázsia, földrajz, könyv, könyvtermés, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, társadalomtudomány, utazás

„Mintegy fél évszázada léptem először Ázsia földjére. Hol kutató geológusként, hol tévésként s hol idegenvezetőként. Kalandozom térben és időben, a Boszporusztól az Indonéz-szigetvilágig, 1963 és 2013 között” – így vall legfrissebb könyvéről az Élet és Tudomány szerkesztőbizottságának „világcsavargója”, Juhász Árpád. Munkájánál fogva többször is eljutott egy-egy ázsiai, közel-keleti helyszínre, így óhatatlanul összehasonlíthatta, hogy a közben eltelt idő alatt mekkora volt a természet pusztulásának mértéke a Föld legnagyobb kontinensén. Joggal jegyzi meg azt is, hogy Keleten a vallás történelemformáló szerepe milyen fontos napjainkban is. Érdekes megfigyelni a könyvön végigvonuló közelmúlt történelmét, azaz az ázsiai rendszerváltást ott, ahol a kommunizmus jelen volt, illetve ahol továbbra is megállt az idő (a számomra nem igazán tetsző tipográfia már-már zavaró vörös aláterítése is időnként ezt sugallta).

275
2014/08/01

A nyelvújító Kazinczy

Kazinczy, könyv, könyvtermés, magyar, nyelv, Ráció Kiadó, társadalomtudomány

A magyar nyelv tudatos alakításának, a nyelvújításnak sikerét az egyetemes nyelvtudomány egészen komoly eredményként tartja számon. Ekkor, a XVIII–XIX. század fordulóján, a kor kihívásaira válaszul, a nyelv életébe való többé-kevésbé mesterséges beavatkozással, elsősorban a szókincs művi bővítésével egy új irodalmi nyelv jött létre. Hasonló radikális reformok elsősorban XX. századi nyelveket jellemeznek, gyakran a gyarmati sorból való felszabaduláskor (például indonéz, filippínó).

273
2014/07/31

Geoinformatika - a Földön kívül is!

bolygókutatás, élettelen, földtudomány, geoinformatika, interjú, térinformatika

A geoinformatika vagy ismertebb nevén a térinformatika egyszerre tudomány, kutatási módszertan, technológiai alkalmazás és üzlet. Az alig néhány évtizedes múlttal rendelkező szakterület egyre gyorsabban fejlődik, egyre szélesebb körben használható, és már a hétköznapjainkba is begyűrűzött. Alkalmazásairól, lehetőségeiről és távlatairól Sik Andrással, az ELTE Térinformatikai Műhelyének vezetőjével beszélgettünk.

272
2014/07/29

Rézangyal

Jut eszembe..., régészet, társadalomtudomány, történelem

– Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát! - mondta meglepetésében a kubikos, és megigazította bajszának mindkét szárnyát. Ásója alól zöldes, eszköznek látszó tárgyak fordultak ki a sárból. Töltést építettek, elhordták a szilléri dombot 1880 tavaszán az előző évi nagy árvízben romba dőlt Szeged városának Tápé felőli szélén.

271
2014/07/29

Az ellenállhatatlan hármas: só, cukor, zsír

biológia, könyv, könyvtermés, Park Kiadó, táplálkozás

Egy nagyon fontos és aktuális könyvet szeretnék ajánlani olvasóinknak, hiszen minden ember számára fontos az egészsége, a közérzete, a jóléte. Mára a fogyasztói társadalom a táplálkozás terén nagy kihívások elé állít bennünket – egészségünket, fizikai és jórészt szellemi működésünket is nagymértékben meghatározza táplálékunk minősége, mennyisége…

270
2014/07/29

Hideg erőleves

Churchill, Holnap Kiadó, könyv, könyvtermés, történelem

Az angol Winston Churchillt eddig inkább csak konzervatív politikusként ismertük, s családi körülményeiről keveset tudtunk. Holott öt gyermeke volt, közülük a negyedik, egy lány, már kis korában meghalt. Akkor a szülők nem terveztek további gyermekáldást, de 1922-ben megszületett a „vigasztalás gyermeke”, Mary Churchill. A még élő gyermek most, 90 évesen megjelentette emlékiratát, amelyben egykor szorgalmasan vezetett naplója alapján a második világháború végéig követhetjük nyomon a nagypolgári Churchillek életét. A család az örökségként kapott birtokon, a Londontól 25 mérföldre fekvő Chartwellben élt, majd Churchill miniszterelnöki kinevezése után, 1940 júniusában átköltöztek a londoni Downing Street 10-be.